eye

hvad er

Sukkersygeforandringer i nethinden? 

(DIABETISK RETINOPATI)

Øjensygdom som følge af sukkersyge er den hyppigste årsag til blindhed blandt yngre og midaldrende. Oftest er det sukkersygeforandringer i øjets nethinde der er årsagen til nedsat syn.

 

 

Nethindeforandringerne forekommer i 2 former. Den ene form (proliferativ retinopati) giver anledning til nydannede og abnorme blodkar i nethinden som kan bløde (se foto). Den anden form (diabetisk makulopati) rammer "den gule plet", og kan give et dårligt læse- og afstands syn. For begge former gælder, at man ikke selv mærker forandringerne før sygdommen er fremskreden. Derfor er det meget vigtigt, at man går regelmæssigt til øjenlæge, når man har sukkersyge. Hvor ofte man skal kontrolleres afgøres af øjenlægen.

 

Behandling

Diabetisk retinopati behandles enten med laser (hvide spor på billedet) eller med indsprøjtninger i øjet. Hos visse patienter er en kombination af begge behandlinger den bedste løsning.

 


Derudover er det meget vigtigt at sukkersygen er velreguleret , blodtrykket ikke er højt og endelig at man ikke ryger.

 

Hvad kan jeg forvente?

Ved at behandle med laser og indsprøjtninger kan man reducere risikoen for svært synstab væsentligt. Ved laserbehandingen destrueres en del af nethinden, derfor oplever noge patienter at deres syn i tusmørke bliver nedsat. Desværre kan læsesynet permanent blive skadet af sukkersygeforandringerne, også selv om der er givet korrekt behanlig.